Velkommen

Alkohol sælges kun til personer over 18 år, så bekræft venligst din alder.


Er du fyldt 18 år?
Italienske kvalitetsvine
Direkte import
Fri fragt over kr. 1.000

COOKIEPOLITIK

Denne hjemmeside bruger cookies. Italux A/S bruger cookies til at give dig den bedste hjemmesideoplevelse. Cookies fratredjepartstjenester anvendes også i nogle tilfælde. Yderligere oplysninger findes i Italux A/S databeskyttelseserklæring.


Introduktion

For at kunne levere varer er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:


Dataansvarlig

italux.dk er ejet og drevet af Italux A/S, som også er dataansvarlig i forhold til behandling af cookiedata:

Italux A/S
Næsset 22
DK-8660 Skanderborg
CVR-nr.: 40613080

Kontaktperson: Lars Nygaard
Kontakt e-mail: ln@italex.dk
Kontakt telefon: +45 20964774


Vores behandling af dine personoplysninger

Italux A/S er dataansvarlig for oplysninger vi registrerer om dig og det betyder at vi som organisation fastsætter formålene og midlerne til at behandle oplysningerne.

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis en forhandler af vores produkter, har udleveret til os i forbindelse med køb af vores produkter. Italux A/S indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne give dig den bedst mulige kundebetjening og levere de varer du bestiller. Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden, herunder:

 • Levere varer
 • Fakturere for varer

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail
 • Bestillings- og købshistorik
 • Betalingsoplysninger

Disse oplysninger indsamler og behandler vi når du giver person- og betalingsoplysninger til os i forbindelse med bestillinger på vores hjemmeside, via telefon/fax eller på mail.


Grundlaget

Italux A/S har en legitim interesse i og ret til at indsamle og behandle almindelige personoplysninger efter kundens samtykke, som altid kan tilbagekaldes. Som udgangspunkt behandler vi ikke personfølsomme oplysninger.


Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Og opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.


Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger om vores kunder til andre virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Italux A/S. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Italux A/S, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Betalingsoplysninger håndteres af ekstern betalingstjeneste
 • Til ekstern ordrehåndtering
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere i form af de speditører, der leverer vores ordrer til kunderne. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed.


Informationssikkerhed
Vi arbejder målrettet for at beskytte Italux A/S og vores kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer. Vi har en intern organisation og tekniske foranstaltninger som sikrer dette.

I det omfang Italux A/S anvender eksterne databehandlere indgår vi databehandleraftale med dem.


Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores kunder.


Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.


Revisionshistorik

Version 1.0. Første udkast til skabelon. 01. jul 2020 af Lars Nygaard.


Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger oplysningspligt)
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger.

De regler der gælder for Italux’ behandling af dine personoplysninger fndes i:

 • Persondataloven (indtil 25. maj 2018)
 • Databeskyttelsesforordningen (efter 25. maj 2018)
 • Databeskyttelsesloven (efter 25. maj 2018)

Du har ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Italux’ behandling af dine personoplysninger.

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk.

Nødvendig (4)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.